Zálohové financování pohledávek

12.02.2020

Factoring je předem smluvený průběžný odkup pohledávek, běžně se splatností do 180 dnů, společností zabývající se factoringem. Dodavatelé zboží nebo služeb na tento podnik postupují pohledávky vzniklé při prodeji na fakturu. Tato společnost se tedy stává věřitelem a přebírá od dodavatele rizika a zpravidla je vám vyplacena část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Factoring - výhody pro vaši firmu

S factoringem lze jednat pružněji s odběrateli, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dní, a rovněž tím získáte konkurenční výhody. Sami si pak rovněž můžete vybrat dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Také vás pak nepřekvapí sezonní výkyvy ve výdajích a příjmech.

K čemu je určen regresní factoring?

Regresní factoring představuje zálohové financování pohledávek před splatností factoringovou společností. Splatnost faktur je pak 14 dnů či až 180 dnů. Financování je poskytováno od doby, než je pohledávka uhrazena odběratelem faktorovi, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Právě regresní factoring je pak oblíbený hlavně pro svou nízkou cenu srovnatelnou třeba s bankovním úvěrem.

Kreditní riziko a jeho definice

U tzv. bezregresního faktoringu faktoringový podnik přebere riziko za postoupené krátkodobé pohledávky, toto kreditní riziko je pak automaticky převedeno na specializovanou pojišťovnu, a tím pádem bývá označováno jako factoring s pojištěním. Pomocí bezregresního faktoringu je možné financovat lhůty splatnosti u odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresního faktoringu je hojně využíváno také v případě dodávek neověřeným odběratelům, případně třeba do zahraničí.