Stanovy BD a SVJ: Pomoc se správou společenství vlastníků jednotek

21.02.2022

Oblast bytového družstevnictví je složitým oborem, ve kterém může být náročné se zorientovat. Neváhejte proto využít profesionálních služeb, díky kterým získáte potřebné dokumenty a praktické rady pro hladký průchod celým procesem.

Společenství vlastníků jednotek

Jedním z často řešených kroků v souvislosti s bytovými jednotkami je založení společenství vlastníků jednotek. Tento proces podléhá § 1205 zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění, takzvané SVJ vzniká zápisem do veřejného rejstříku vedeného příslušným krajským či městským soudem. Nutné je také schválení stanov SJV v domě, který má alespoň pět jednotek. Čtyři z nich musí být ve vlastnictví čtyř různých osob. SVJ je možné založit i jediným vlastníkem všech jednotek, pro takové případy není nutný notářský zápis.

Stanovy BD a SVJ

Bytová družstva a společenství vlastníků jednotek podléhají stanovám. Odborníci jsou připraveni poskytnout vám právní pomoc při zpracování požadavků do již vytvořených a upravených stanov. Stanovy BD a SVJ jsou složitým tématem, proto není doporučováno doplnění a úprava stávajících stanov. Zahrnout všechny změny totiž není snadné.

Návrh na vklad do KN

Velkým tématem je také návrh na vklad do KN. O vklad vlastnického práva k jednotce do katastru nemovitostí je třeba požádat katastrální úřad. Potvrzení o přijetí návrhu úřad oznamuje den po podání, a to na adresu trvalého pobytu či případně datovou schránkou, e-mailem či přes telefon. Vklad do katastru není možné provést dříve než po uplynutí 20denní lhůty ode dne oznámení o řízení. Se zpracováním a evidencí smluv vám mohou pomoci odborníci, abyste zvládli všechny formality.

Ohledně bytových družstev a společenství vlastníků jednotek panuje mnoho otázek. Pokud tedy potřebujete něco vyřešit, ovšem nejste si jistí, využijte služeb profesionální společnosti.