Souhrnná diagnostika transformátoru VN pod vedením firmy ELDIAG, s. r. o.

06.08.2020

Se stoprocentní zárukou bezporuchového chodu podnik ELDIAG, s. r. o., poskytuje kompletní servis v okruhu diagnostiky elektrických strojů a izolací vysokého napětí. V této oblasti jsou i výkonové a měřící transformátory, transformátory, dále kondenzátorové průchodky, nebo vazební kondenzátory, vnitřní elektromotory a alternátory. Firma ELDIAG je specializována i na diagnostické kontroly, z jejichž závěrů se mohou upravit podmínky pro bezzávadový provoz.

Kompletní servis v okruhu diagnostiky elektrických strojů
Kompletní servis v okruhu diagnostiky elektrických strojů

Kompletní i zkrácená diagnostika transformátoru VN VVN pod vedením firmy ELDIAG

Společnost ELDIAG provádí diagnostiku celého izolačního systému, což pojímá kontrolu izolačního odporu, kapacity, barvy a vzhledu, ztrátového činitele a rezistivity, provádí se metoda měření impedance nakrátko při sníženém napětí, velmi citlivé měření převodů, měří se ztráty naprázdno a nakrátko při sníženém napětí, dělá se kompletní rozbor včetně plynové chromatografie. Uskutečňuje se spolehlivá diagnostika transformátoru VN VVN, citlivé měření kondenzátorových průchodek, citlivá kontrola přístrojových traf, tlumivky a kondenzátory nevyjímaje.

Diagnostika systému izolační olej-papír

Měření izolačních soustav netočivých elektrických přístrojů a strojů s vysokým napětím se uskutečňuje dle výsledků diagnostiky systému izolační olej-papír. Prověřený systém nahlíží na měření a zhodnocení izolačních vlastností, spolehlivé měření napětí nakrátko při sníženém napětí a přesnou diagnostiku a zhodnocení jakosti, jakou se se honosí izolační olej. Ideální izolační olej se pozná podle údobí jeho fungování ve stroji, což jsme schopni jednoduše zjistit s pomocí testů na bázi navýšení účinku činitelů, které zapříčiňují zastarání olejů.

Firemní požární bezpečnost je hlídána

Aby pracovní prostředí u vás nestrašil vznik požáru rozbitého transformátoru, měli byste myslet na požární bezpečnost. Korektní požární bezpečnost zkoumá školený revizní technik, který především odebere vzorek oleje z transformátoru. Před shořením transformátoru se můžeme účinně chránit tím, že odvrátíme namočení přístroje, či zestárnutí transformátorového oleje, případně objevíme skrytou závadu.