Solární elektrárny na klíč: co to jsou a proč je zvolit?

01.03.2023

Solární energie je jedním z nejperspektivnějších a nejekologičtějších zdrojů obnovitelné energie. Využívá slunečního záření, které je dostupné téměř všude a zdarma. Solární elektrárny jsou zařízení, která dokážou přeměnit sluneční světlo na elektrický proud pomocí fotovoltaických článků. Tyto články jsou spojeny do solárních panelů, které se umisťují na střechu nebo jiné vhodné místo.


Pokud uvažujete o instalaci solární elektrárny na klíč pro váš dům nebo firmu, můžete si vybrat mezi dvěma možnostmi: buď si sestavíte vlastní systém z jednotlivých komponentů, nebo si objednáte solární elektrárnu na klíč od specializované firmy. V tomto článku se zaměříme na druhou variantu a vysvětlíme vám její výhody a postup.

Co je to solární elektrárna na klíč?

Solární elektrárna na klíč je komplexní služba, kterou nabízí firmy zabývající se fotovoltaikou. Zahrnuje následující kroky:

- Analýza vašich potřeb a možností: firma provede průzkum vaší lokality a spotřeby elektřiny a navrhne vám optimální řešení pro váš případ.

- Dodání materiálů a techniky: firma zajistí veškeré potřebné součásti solárního systému, jako jsou panely, střídače, kabely, montážní materiál atd.

- Instalace a zapojení: firma provede montáž panelů na střechu nebo jiné místo podle projektu a zapojení do sítě nebo akumulátory.

- Zprovoznění a revize: firma spustí solární systém do provozu a ověří jeho funkčnost. Zároveň zajisti potřebné povoleni od energetických společnosti a připadne dotace od státu.

- Servis a údržba: firma poskytne zákazníkovi dlouhodobou podporu v případných poruchách nebo opravách.

Proč si vybrat solární elektrárnu na klíč?

Solární elektrárna na klíč má mnoho výhod oproti samostatné instalaci:

- Ušetříte čas i peníze: nemusíte shánět jednotlivé komponenty ani řešit technické detaily. Firma vám poskytne kompletní balíček za fixní cenu bez skrytých poplatku.

- Získáte profesionální službu: firma má bohatou zkušenost s fotovoltaikou i s právními předpisy. Zaručí vám kvalitu práce i materiálu i dodržení terminu.

- Využijete dotace i úvěry: firma vám pomůže s vyplněním žádosti o dotaci ze státního programu Nove zelené úsporám 2023 nebo o úvěr od banky či leasingové společnosti.

- Můžete být energeticky soběstační: pokud si pořídíte akumulátory.