Snížení rizika požáru jako nedílná součást péče o olejové transformátory

17.06.2020

Rozmach fotovoltaických elektráren s sebou přinesl potřebu nízkoztrátových transformátorů. Další jejich velkou výhodou je nízká hlučnost, takže vedle FVE najdou své uplatnění i v řadě speciálních aplikací, které vyžadují co nejnižší hlučnost. Ať už se jedná o jakoukoliv oblast působení, transformátory je nutné chránit před rizikem vzniku požáru. Jak na to?

Fotovoltaika se bez olejových transformátorů neobejde

Pro potřeby fotovoltaických elektráren se využívají olejové transformátory. Olej zde působí jako hlavní izolant a také chladič. Jenže čím déle se používá, tím více dochází k jeho opotřebování. To s sebou nese zvýšení rizik vzniku havárie.

Přispět k tomu může například:

  • Vlhkost - jejím zdrojem bývá většinou okolní atmosféra.
  • Stárnutí oleje se současným vznikem kalů.
  • Závady teplotního, elektrického nebo kombinovaného charakteru.

Pravidelné revize transformátorů jsou nutné

Aby bylo možné případné závady včas objevit, je nutné provádět pravidelné revize olejových transformátorů. Česká norma ČSN EN 60422 stanovuje identifikační metody, jimiž lze zjistit stárnutí oleje. Měří se zde mimo jiné také číslo kyselosti, ztrátový činitel, povrchové napětí, barva oleje. Metody provádí revizní technik, jemuž by se kontrola olejového transformátoru měla pravidelně svěřit do rukou. Tím totiž dochází k výraznému snížení rizika požáru.

Nebezpečné kaly mohou být příčinou požáru

Jednou z příčin požáru olejového transformátoru mohou být také kaly, které během jeho používání vznikají. Ty způsobují zhoršení chlazení tím, že se usadí na vinutí nebo v chladicích kanálech. Olej, co dosáhl konce své životnosti, lze poměrně snadno vyměnit za nový. Je však třeba vystihnout ten správný moment, aby se rozpuštěné kaly nezměnily na nerozpustné, které se pak v novém oleji mohou rozpouštět a znehodnocovat ho.

Jak je vidět, odborná práce revizního technika je velmi důležitou součástí péče o olejové transformátory.