Školky a jesle na prodej aneb jak založit vlastní školku?

24.02.2021

V České republice máme v oblasti mateřských škol velké nedostatky. Jejich počet bohužel po několik let stagnuje, což naprosto neodpovídá sociologickému vývoji. Pro některé rodiče jsou soukromé mateřinky nedostupné, neboť v nich měsíční školkovné atakuje hranici nízkých desítek tisíc korun. Pokud se nechcete stresovat tím, zda pro svého syna nebo dcerku seženete místo, založte si vlastní školku. Pochopitelně můžete využít i stávající školky a jesle na prodej.

Školky a jesle na prodej
Školky a jesle na prodej

Máte odbornou způsobilost?

Školky a jesle na prodej se na trhu objevují jen velmi zřídka. Při snaze založit vlastní mateřinku se tak můžete vydat svou vlastní cestou, kdy mateřskou školu vybudujete od nuly. Ještě než se pustíte do tajů byrokracie, potřebujete mít odpovídající odbornou způsobilost, která je nezbytná k získání živnostenského oprávnění. Chystáte-li se mateřinku otevřít pro děti od 3 let věku, bude vám postačovat živnost volná. K jejímu získání stačí splnit všeobecné podmínky. U péče o děti do 3 let věku je potřeba získat živnost vázanou, k níž je nutné odpovídající vzdělání.

Dostávají mateřské školy dotace?

Na začátku svého podnikání musíte sehnat odpovídající prostory, kde se budou děti cítit příjemně, a vybavit je vhodným vybavením a hračkami, což vyžaduje značné finanční prostředky. Bohužel pokud jste si mateřinku založili čistě na základě živnostenského oprávnění mimo vzdělávací síť Ministerstva školství, nemáte na dotace žádný nárok. Vybavení mateřinky tak musíte realizovat svými našetřenými penězi nebo prostřednictvím podnikatelského úvěru od banky.

Proč se obtěžovat s byrokracií?

Pokud se chcete vyhnout problémům spojeným se začínajícím podnikáním, začněte s vybavenou a připravenou školkou. Na specializovaném portálu se nachází desítky nabídek na převzetí již existující mateřinky se stálým dětským kolektivem. Nemusíte se tedy obtěžovat zařizováním odpovídajících prostor, ale po získání potřebných podpisů se okamžitě můžete pustit do péče o malé děti. O vstřícnosti i oblíbenosti webové stránky svědčí i slogan - Prodáváte jesle nebo školku? Inzerujte u nás! Jedná se pouze o zprostředkovatelský portál, takže budete o prodeji jednat přímo s majitelem mateřinky.

Chcete-li se podílet na výchově malých dětí, není nic jednoduššího, než si založit vlastní školku. Ať už půjdete vlastní cestou, nebo si koupíte již vybavenou mateřinku, vždy si dejte na výchově dětí záležet.