Revize elektro aneb kontroly elektroinstalace se nevyplatí podceňovat

10.12.2020

Elektřina je jedním z nejdůležitějších vynálezů v historii lidstva. Dnes si bez této vymoženosti nedokážeme normální život představit, protože už jsme si zvykli na používání elektrických spotřebičů, topení a zejména internetu. Někteří ovšem často zapomínají na pravidelné revize elektro, jejichž kvalitu a četnost byste rozhodně neměli podceňovat.

Revize elektro
Revize elektro

Jak často se revize elektro provádí?

Revize elektro se týká jak nově vytvořené elektroinstalace, tak postarších kabelů a spotřebičů. V případě novostavby je revize elektra naprostou nezbytností, protože bez tohoto potvrzení nebudete moci svůj dům nebo byt obývat. Pakliže už v nemovitosti máte elektřinu nataženou několik let, budou se vás týkat pouze pravidelné kontroly. Konkrétní termíny jsou uvedeny v příslušných směrnicích, ale platí pravidlo, že by se elektroinstalace měla kontrolovat v rodinných domech a bytech minimálně jednou za 5 let.

Od koho si revize elektra objednat?

Na samotné kontrole elektrických obvodů není nic moc složitého. Přesto může revize provádět pouze certifikovaný technik, jenž se prokáže příslušným osvědčením. To musí být samozřejmě platné. Vůbec se nedoporučuje provádět revize svépomocí, protože v případě pojistné události způsobené závadou na elektroinstalaci dojde ke snížení pojistného plnění, což určitě nikdo z vás nechce.

Která zařízení kontrolovat?

Po příjezdu revizního technika dojde ke zkontrolování veškerých prvků elektroinstalace. Velmi často se certifikovaný pracovník zaměřuje na revize hromosvodů, revize elektrospotřebičů nebo revize elektroinstalace. Po zkontrolování a proměření veškerých součástí elektrických obvodů vydá technik revizní zprávu, v níž jsou shrnuty veškeré poznatky a měření prováděné při revizi. Je zde také objektivně popsán stav elektroinstalace, případně technik uvede zjištěné závady a doporučení k jejich odstranění.

Nechcete se obávat zkrácení pojistného plnění od pojišťovny? Objednejte si kvalifikovaného revizního technika na revize elektrozařízení, který vaši elektroinstalaci prověří do posledního spotřebiče a kabelu.