Jak efektivně a elegantně vyřešit zasakování dešťových vod?

11.11.2020

Možná jste zaznamenali novelu vodního zákona z roku 2019, podle níž musí všechny nové nemovitosti disponovat platným hydrologickým posudkem ošetřujícím zasakování dešťových a odpadních vod do půdy. Že to zní složitě? Pro nezasvěceného člověka je to noční můra, ovšem naštěstí se každý z vás může obrátit na specializovanou firmu zabývající se prováděním hydrogeologickými průzkumy. A pamatujte, že bude potřeba i průzkumný vrt.

Hydrogeologický průzkum Říčany
Hydrogeologický průzkum Říčany

Proč zrovna hydrogeologický průzkum Říčany?

Pokud se nechcete sami zaobírat veškerým papírováním ohledně problematiky zasakování odpadních vod, můžete se obrátit na společnost poskytující hydrogeologický průzkum Říčany. Hydrogeolog s vaší plnou mocí obstará veškerou potřebnou dokumentaci včetně povolení a rozhodnutí příslušných úřadů. Kromě této služby poskytuje hydrogeolog ještě zajištění posudku při hledání vodních zdrojů.

Co všechno obsahuje hydrogeologický posudek?

Při řešení zasakování odpadních vod do půdy je potřeba nejenom projektant vodohospodářských staveb, ale také hydrogeolog. Od něj totiž získáte hydrogeologický posudek, v němž bude na základě velikosti střechy a dalších zpevněných či nezpevněných ploch vypočteno množství vody, s nímž bude nutné následně nakládat. Systém pro dešťovou vodu musí být hodně naddimenzován, protože množství srážek se v průběhu ročních období mění. Při prudkých deštích nesmí dojít k nepříjemným nehodám typu vytopeného sklepa či zatopení sousedova pozemku.

Jak konstrukčně vyřešit zasakování dešťových vod?

Existují dvě konstrukční řešení zasakování dešťových vod. Bodovací zásak lze řešit na dobře propustném podloží s malou plochou. V takovém případě stačí vybudování takzvané vsakovací studny nebo jímky. V případě většího pozemku s větší zpevněnou plochou se uplatní spíše plošné prvky. Těmi může být obyčejná zemní rýha nebo jáma pokrytá různými frakcemi štěrku. Povrch těchto prvků lze následně opět zatravnit.

Až budete přemýšlet nad projektovou dokumentací nové nemovitosti, nezapomeňte na problematiku zasakování dešťových vod. Hydrogeolog vám pomůže s veškerým papírováním, a navíc se na něj můžete následně obrátit ohledně legalizace studny.