Holotropní dýchání: Brána k ozdravění vašeho organismu

15.05.2023

Moderní život klade na člověka velké nároky. Společnost vyvíjí velký tlak na výkon nejen v zaměstnání, ale také v osobním životě. To se může negativně promítat do psychické pohody. Všudypřítomný stres ovlivňuje i fyzické zdraví. Může přispívat ke vzniku civilizačních chorob. Řada lidí hledá cestu, jak si odpočinout a relaxovat po stránce duševní i tělesné. Jednu z možností nabízí holotropní dýchání.

Holotropní dýchání

Holotropní dýchání je založeno na předpokladu, že v našem nevědomí jsou uloženy různé vrstvy vzpomínek, emocí a traumatu, které ovlivňují naše chování a pocity. Cílem této metody je umožnit přístup k tomuto skrytému obsahu a umožnit mu integraci a uzdravení. Průběh holotropního dýchání může být podpořen dalšími technikami, jako je hudba, mandaly, masáže.

Ve své podstatě se jedná o techniku dýchání, která slouží k dosažení změněného stavu vědomí a podporuje psycho-spirituální růst. Metodu vyvinul česko-americký psychiatr Stanislav Grof s manželkou Christinou Grofovou v 70. letech 20. století.

Holotropní dýchání kurz

Stanislav Grof se zabýval teorií, že zvýšený přívod kyslíku do mozku a změny vědomí stimulují nevědomou mysl a umožňují vyplavení potlačených emocí a vzpomínek. Někteří lidé popisují, že během holotropního dýchání prožívají tzv. transpersonální zážitky, které zahrnují pocit propojení se širším vesmírem nebo duchovní dimenzí.

Je však důležité si uvědomit, že holotropní dýchání je intenzivní technika a měla by být prováděna pod dohledem zkušeného odborníka. Ten je seznámen s celým procesem dýchání a umí poskytnout adekvátní podporu a bezpečí. V rámci skupinových workshopů nebo terapeutických sezení se zpravidla provádí holotropní dýchání. Kurz nabízí například Holotropic Bohemia, založena hudebníkem Romanem Petrovem, jenž zároveň pracuje jako facilitátor.

Co je holotropní dýchání

Odpovědí na otázku, co je holotropní dýchání, je zejména to, že může být užitečné pro lidi, kteří by rádi:

  • porozuměli svému nitru
  • prozkoumali své potlačené emoce a traumata
  • získali nové perspektivy
  • podpořili svůj osobní a duchovní růst.

Je důležité si však uvědomit, že tato metoda není vhodná pro každého. Lidé s určitými psychiatrickými diagnózami nebo zdravotními potížemi by toto měli konzultovat se svým lékařem nebo terapeutem před účastí na holotropním dýchání.

Jak by se vám líbilo absolvovat kurz holotropního dýchání?