Factoring jako prostředek k zálohovému financování pohledávek před splatností

17.07.2020

Factoring je předem sjednaný průběžný odkup pohledávek, obyčejně se splatností do 180 dní, factoringovou společností. Dodavatelé služeb i zboží na tuto firmu postupují pohledávky vzniklé při fakturovaném prodeji. Společnost zabývající se factoringem je rázem věřitelem a přebírá od dodavatele veškerá rizika a obyčejně je vám vyplacena část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Jaké výhody vlastně factoring přináší?

Jaké výhody vlastně factoring přináší?
Jaké výhody vlastně factoring přináší?

Díky faktoringu může být jednání s odběrateli o něco pružnější, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dní, a rovněž tím vyzískáte konkurenční výhody. Sami si pak také můžete zvolit dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Nepřekvapí vás pak rovněž sezonní výkyvy ve výdajích a příjmech.

K čemu je určen regresní factoring?

Regresní factoring představuje zálohové financování pohledávek před splatností factoringovou společností. Splatnost faktur je pak 14 dnů či až 180 dnů. Financování je poskytováno od doby, než odběratel krátkodobou pohledávku uhradí faktorovi, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Regresní factoring je pak populární zejména pro svou nízkou cenu srovnatelnou například s bankovním úvěrem.

Kreditní riziko - O co se konkrétně jedná?

S bezregresním factoringem faktoringová společnost převezme riziko za postoupené krátkodobé pohledávky, toto kreditní riziko je pak převedeno na specializovanou pojišťovnu, a jedná se tedy o factoring s pojištěním. Za pomoci bezregresního faktoringu lze financovat lhůty splatnosti u vašich odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresní factoring bývá rovněž využíván při dodávkách neprověřeným odběratelům, nebo třeba do zahraničí.