Detoxikace těla: Očistěte své tělo od škodlivin

15.12.2022

Detoxikace těla nabízí způsoby, jak můžete své tělo zbavit toxinů. Jde o různé látky, které mohou celkově zatěžovat organismus - fyzicky i psychicky. Tyto vlivy narušují rovnováhu organismu a současně i autoregulační procesy.

Detoxikace těla podle MUDr. Jonáše

K detoxikaci těla lze využít principy celostní medicíny. Ta využívá zpravidla přírodní a přirozené prostředky k uzdravení. Na tomto základě je založena také detoxikace těla podle MUDr. Jonáše. Podle něho lze toxiny rozdělit do několika skupin. První z nich jsou toxiny z prostředí - viry, plísně, bakterie a další škodliviny z pracovního i domácího prostředí. Dále pak psychické toxiny jako emoce a stres, či toxiny předávané na základě dědičnosti.

Detoxikace těla

Detoxikace těla vede k obnovení autoregulačních procesů v organismu. Je důležité, aby v těle panovala rovnováha - jakmile jedna síla převažuje, mohou se objevit problémy. Díky EAV metodě lze zjistit, jaké toxiny v našem těle převažují, či co naopak organismu chybí. Naše tělo je opravdu komplexní. Pokud byste rádi více porozuměli různým procesům v organismu, nabízí se literatura - Lunární kalendář a Orgánové hodiny, či kniha Sedm barev pro harmonizaci těla a duše.

Detoxikace podle Jonáše

Detoxikace podle Jonáše je zaměřena na odstraňování různých toxinů. Mezi ty běžné patří anorganické toxiny - z životního prostředí, stravy, léků a podobně. Významné jsou také organické toxiny, tedy bakterie, viry, plísně, či paraziti. Ovšem mezi toxiny lze zařadit také metabolity (rezidua z kravského mléka, soli a dalších potravin) a emoce - stres, prožitá traumata a další potlačené emoce. To vše brání organismu ve správné funkci, proto je detoxikace důležitá.

Nemoc je mnohdy projevem nerovnováhy v organismu. Detoxikace neslouží k jeho léčbě, ale zbavuje tělo toxinů a umožňuje tak regeneraci a návrat organismu k původnímu stavu.