Čistička odpadních vod

10.04.2022

V místech, kde není možnost připojení na centrální čističku odpadních vod, najdou využití samostatné čistírny odpadních vod. Slouží k čištění zejména splaškových vod z rodinných domů, rekreačních a dalších objektů.

Čistička odpadních vod

Čistička odpadních vod se hodí na různá místa. Kvalitní produkt svou účinností a nákladovostí spolehlivě nahradí zastaralé septiky a žumpy a umožní čistit odpadní vodu. Postará se o vodu, který vzniká při běžném provozu v domácnosti jako je voda z WC, koupelny, kuchyně a domácích spotřebičů. Je však dobré vyhnout se kuchyňským drtičům odpadu, jelikož zvyšují látkové zatížení čističky. Odpadní voda dosahuje takové kvality, že je možné ji vypouštět do vodoteče, dešťové kanalizace, vsakovat do podlaží, či třeba akumulovat a využívat vyčištěnou vodu na zálivku.

Čistírna odpadních vod

Jestliže zvažujete, jaká čistírna odpadních vod bude tou nejlepší volbou, vždy volte certifikované produkty. Jedná se o schválená typová zařízení, která prokázala účinnost čištění při zátěžových testech na zkušebně. Proto už nejsou nutné dodatečné rozbory vzorků během provozu, jako tomu bývá u necertifikovaných čističek. Potřebovat budete jen stavební povolení či ohlášku. Dále pak povolení na vypouštění přečištěné vody do vodoteče, vsaku či dešťové kanalizace.

ČOV

Domovní ČOV jsou dostupné v různých typových řadách, dle čehož se liší také jejich rozměry. Konstruovány jsou jako válcové, samonosné nádrže z polypropylenu. Je v nich instalována kompletní technologická vestavba. Součástí je také kvalitní membránové dmychadlo, základní nástavec pro dorovnání výšky vůči okolnímu terénu a bezpečností uzamykatelné víko. Konstrukce je navržena tak, aby odolala tlaku zeminy po obsypání bez dalších stavebních nebo statických opatření.

Instalace čističky odpadních vod je skvělým řešením, vyčištěná voda navíc může najít další využití, například k zalévání pozemků.