Termická analýza zajistí dokonalé měření jakéhokoliv vzorku

25.11.2020

V současné době se na laboratorní analýzy klade velký důraz. Vcelku nezáleží na tom, zda se chystáte vyrábět nové léky nebo beton na stavbu dálnice, protože důkladná termická analýza by se měla provádět u všech typů vzorků. Soubor metod patřících do těchto analýz ovšem může provádět pouze certifikovaná laboratoř s vhodným vybavením.

Termická analýza
Termická analýza

Jak probíhá měření vzorků?

Měření vzorků pomocí termické analýzy je pro nezasvěceného člověka velice složité a prakticky nepochopitelné. Pokud si ovšem chcete nějaký vzorek nechat proměřit, není nic jednoduššího, než se obrátit na specializovanou laboratoř. Vzorky jsou zde měřeny v kelímcích, které se umisťují do analytického přístroje DSC Mettler-Toledo. Pokud je potřeba měření metodou termická analýza, tento přístroj zvládne velmi přesně určit fyzikální vlastnosti vzorků a navíc měření probíhá přesně podle přísně nastavených norem.

Proč zvolit měření metodou DSC?

Termická analýza metodou DSC - diferenční skenovací kalorimetrie, umožňuje stanovit pohlcenou nebo uvolněnou energii ze vzorku při jeho ohřívání nebo chlazení. Konkrétně se jedná o rozsah teplot od -90 do 500 °C. Zkušení pracovníci v laboratoři samozřejmě provádějí měření přesně podle vašich představ, takže máte stoprocentní jistotu, že daný vzorek bude precizně otestován. Touto metodou se dají měřit například teploty tání, teploty skelného přechodu nebo krystalizace. Samozřejmostí je odborné vyhodnocení naměřených dat.

Proč zvolit měření metodou DSC?

Termická analýza metodou DSC - diferenční skenovací kalorimetrie, umožňuje stanovit pohlcenou nebo uvolněnou energii ze vzorku při jeho ohřívání nebo chlazení. Konkrétně se jedná o rozsah teplot od -90 do 500 °C. Zkušení pracovníci v laboratoři samozřejmě provádějí měření přesně podle vašich představ, takže máte stoprocentní jistotu, že daný vzorek bude precizně otestován. Touto metodou se dají měřit například teploty tání, teploty skelného přechodu nebo krystalizace. Samozřejmostí je odborné vyhodnocení naměřených dat.

Proč zvolit měření metodou TGA?

Termická analýza metodou TGA - termogravimetrie sleduje změnu hmotnosti vzorku, který je ohříván, chlazen, nebo udržován při konstantní teplotě. Tím získáme přesné hmotnosti jednotlivých složek vzorku, či nespalitelných anorganických látek. TGA nabízí daleko větší rozsah teplot, než tomu bylo u předchozí metody. Vzorky je možné analyzovat v teplotním rozsahu od 20 do 1100 °C. Přístroj TGA Mettler-Toledo běžně používá pro analýzu ideálně 20mg vzorku. I proto je zde omezena maximální hmotnost vzorku na 5 gramů a jeho objem nemůže být vyšší než 900ul. Tato metoda je schopna analyzovat vzorky v teplotním rozsahu od 20 do 1100 °C s odečitatelností hmotnosti 0,1ug. I u této metody kladou pracovníci laboratoře důraz na přesný průběh měření, aby vše odpovídalo přísným normám.

Potřebujete provést termickou analýzu u vašich vzorků? Obraťte se na specializovanou laboratoř, kde bude testování provedeno do druhého dne!