Termická analýza zajistí dokonalé měření jakéhokoliv vzorku

25.11.2020

V současné době se na laboratorní analýzy klade velký důraz. Vcelku nezáleží na tom, zda se chystáte vyrábět nové léky nebo beton na stavbu dálnice, protože důkladná termická analýza by se měla provádět u všech typů vzorků. Soubor metod patřících do těchto analýz ovšem může provádět pouze certifikovaná laboratoř s vhodným vybavením.

Termická analýza
Termická analýza

Jak probíhá měření vzorků?

Měření vzorků pomocí termické analýzy je pro nezasvěceného člověka velice složité a prakticky nepochopitelné. Pokud si ovšem chcete nějaký vzorek nechat prozkoumat, není nic jednoduššího než se obrátit na specializovanou laboratorní společnost. Vzorky jsou zde měřeny v malých kelímcích, které se umisťují do analytického přístroje DSC Mettler-Toledo. Pokud je potřeba termická analýza, tento přístroj zvládne najednou zpracovat až 18 kelímků se vzorky, a navíc měření probíhá přesně podle přísně nastavených norem.

Proč zvolit měření metodou DSC?

Termická analýza metodou DSC - diferenční skenovací kalorimetrie umožňuje analyzovat vzorky ve velkém teplotním rozsahu. Konkrétně se jedná o spektrum od -90 do 500 °C. Zkušení pracovníci v laboratoři samozřejmě provádějí měření přesně podle vašich představ, takže máte stoprocentní jistotu, že daný vzorek bude precizně otestován. Touto metodou se dají měřit například teploty tání, teploty skelného přechodu nebo krystalizace. Samozřejmostí je odborné vyhodnocení zjištěných hodnot.

Proč zvolit měření metodou TGA?

Termická analýza metodou TGA - termogravimetrie nabízí daleko větší rozsah teplot, než tomu bylo u předchozí metody. Vzorky je možné analyzovat v teplotním rozsahu od 20 do 1100 °C. Přístroj TGA Mettler-Toledo je však omezený hmotností jednotlivých vzorků, protože ty mohou vážit pouhých 5 gramů. I u této metody kladou pracovníci laboratoře důraz na přesný průběh měření, aby vše odpovídalo přísným normám.

Potřebujete provést termickou analýzu u vašich vzorků? Obraťte se na specializovanou laboratoř, kde bude testování provedeno do druhého dne!